Minigranty pro učitele 2019-20

Minigranty pro učitele 2019-20

Vyhlašujeme 3. ročník a aktivním učitelům ze základních škol na Jablonecku tak opět otevíráme možnost administrativně snadné cesty k finanční podpoře.

 

Učíte fyziku, matematiku, chemii, informatiku, moderní české dějiny (20. století) či mediální a informační gramotnost na některé ze ZŠ na Jablonecku? Záleží vám na tom, aby děti předmětu rozuměly a chápaly jej?  Snažíte se o to, aby výuka byla pestrá, srozumitelná i zábavná? Hledáte cestu, jak získat finanční prostředky pro své aktivity bez zbytečné administrativy? Pak právě pro vás je určený náš program Minigrantů pro učitele!

O příspěvek až 15.000 Kč na pomůcky do výuky či na svůj profesní rozvoj ve školním roce 2019/20 můžete žádat do 15.12.2019. Na školní rok 2019/20 máme připraveno opět 200.000 Kč.

 

Kdo může žádat?

Učitelé ze základních škol bývalého okresu Jablonec nad Nisou, kteří učí minimálně na poloviční úvazek, vyučují alespoň jeden z následujících předmětů: matematika, informatika, fyzika, chemie, moderní české dějiny (20. století), mediální a informační gramotnost, a kteří nečerpali prostředky z Minigrantů pro učitele v předchozím ročníku (2018/19).

O co můžete žádat?

  • O prostředky na svůj další rozvoj – školení, kurz, seminář (není nutná akreditace) či inspirativní konferenci, které se uskuteční nejpozději do 31. srpna 2020. 
  • O prostředky na akci pro žáky – besedu, exkurzi, prožitkový program apod., které se uskuteční nejpozději do 31. srpna 2020. 
  • O prostředky na pořízení pomůcky, pro kterou máte přímé využití ve výuce a pomůcku bude možné využít ještě do konce školního roku 2019/20.

Minigrant nelze poskytnout na ani na standardní kancelářský SW

Pořízené pomůcky mohou být klasické i elektronické.  V případě pořízení pomůcky s připojením do el. sítě musí být darovací smlouva sepsána se školou a pomůcka se stane majetkem školy (jinak se smlouva sepisuje s učitelem a pomůcka zůstává v jeho vlastnictví).

Nenašli jste se v žádné z předchozích kategorií, ale máte jiný zajímavý nápad v nabízeném finančním limitu? Podejte také žádost.

Do kdy můžete žádat a jak?

Žádosti přijímáme do 15.12.2019. Žádat můžete prostřednictvím vyplnění jednoduchého dotazníku, který najdete ZDE a ve kterém se vás ptáme na to, oč žádáte, jak to využijete ve výuce, jaký je předpokládaný termín pořízení či realizace apod.

 

Kdo a na základě čeho vybere podpořené žádosti?

V Nadaci JABLOTRON pročteme vaši žádost a posoudíme, jak by mohla vaše volba přispět ke zlepšení vaší výuky. Při případném osobním setkání nás bude zajímat i váš zápal a nadšení pro věc.

Co se bude dít dál?

Jakmile budeme mít vybrané žádosti k podpoře, všechny přihlášené budeme informovat o výsledku.

Pokud vás vybereme, pošleme vám návrh Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Po jejím odsouhlasení a podpisu vám pošleme peníze na účet a vy je hned můžete využít na domluvený účel. Vzhledem k výši daru se jedná o tzv. „příležitostný příjem“, který nepodléhá dani z příjmu.

Jak doložit čerpání?

Do smluveného termínu nám dodáte kopie pořizovacích dokladů (účtenky, faktury, jízdenky apod.) a ve stručnosti a volnou formou zodpovíte pár dotazů, které vám pošleme formou jednoduchého formuláře – bude nás zajímat zejm. to, jak proběhla realizace a jaký byl výsledný efekt pro Vás a pro výuku.

 

Příklady udělených minigrantů v minulých letech:

- Hejného matematika – výukové materiály, pomůcky, víkendový workshop 

- Výukové pomůcky pro přírodovědné předměty - matematické a logické hry, robotické a elektronické stavebnice, pomůcky pro výuku technických dovedností, vybavení či spotřební materiál pro pokusy, …

­- Exkurze či doprava na ni (IQlandia, Temelínská elektrárna, Terezín, Bett show Londýn, aj.)

 

Kontakt

Pro případné další dotazy se ozvěte Táně Duškové: duskova@jablotron.cz, 775 780 147.