Minigranty pro učitele školní rok  2018/2019

Minigranty pro učitele školní rok 2018/2019

Minigranty pro učitele 

 

Minigranty – administrativně snadná cesta k finanční podpoře aktivních učitelů ZŠ  

2. ročník rozšiřujeme na celé Jablonecko a o nová témata 

Učíte na některé ze ZŠ bývalého okresu Jablonec nad Nisou fyziku, matematiku, chemii, informatiku, nebo se věnujete moderním českým dějinám (20. století) či mediální a informační gramotnosti? Záleží vám na tom, aby děti předmětu rozuměly a chápaly jej?  Snažíte se o to, aby výuka byla pestrá, srozumitelná i zábavná? Hledáte cestu, jak získat finanční prostředky pro své aktivity bez zbytečné administrativy? Pak právě pro vás je určený náš program „minigrantů“ pro aktivní učitele. 

Nadace JABLOTRON se opět rozhodla podpořit aktivní učitele a vyhlašuje druhý ročník „minigrantů“ ve školním roce 2018-19. Pedagogové mohou žádat o prostředky na pomůcky ve výuce, nebo na svůj profesní rozvoj (školení, kurz, apod.) až do výše 15.000,- Kč. S vybranými pedagogy bude sepsána darovací smlouva (vzhledem k výši daru se jedná o tzv. příležitostný příjem, který nepodléhá dani z příjmu). 

 
Pro koho je program minigrantů určen? 
 
Do programu se mohou přihlásit pedagogové ze základních škol z celého Jablonecka, kteří učí minimálně na poloviční úvazek a vyučující alespoň jeden z následujících předmětů: matematika, informatika, fyzika, chemie, nebo vyučují moderní české dějiny (20. století) či mediální a informační gramotnost. 

 
O co mohou učitelé požádat? 

  • O prostředky na svůj další rozvoj - školení, kurz, seminář (není nutná akreditace) nebo inspirativní konferenci, jež se uskuteční nejpozději do 2. září 2019. 
  • O prostředky na pořízení pomůcky, pro kterou mají přímé využití ve výuce a pomůcku bude možné využít ještě do konce školního roku 2018 / 2019. (Pomůcky mohou být klasické i elektronické. Nelze poskytnout „minigrant“ na standardní kancelářský SW, ani na běžné vybavení počítačovým hardwarem. V případě pořízení pomůcky s připojením do el. sítě, musí být sepsána darovací smlouva se školou a pomůcka se stane majetkem školy. Ostatní pomůcky si mohou učitelé pořídit sami – darovací smlouva bude sepsána přímo s učitelem. Bohužel nelze poskytnout “minigrant” učiteli, který již čerpal prostředky v předchozím ročníku.) 
  • O prostředky na akci pro žáky - beseda se zajímavou osobností, exkurze, prožitkový program ve škole apod. 
  • Nenašli jste se v žádné z předchozích kategorií, ale máte jiný zajímavý nápad v nabízeném finančním limitu? Podejte také žádost. 

 

Do kdy je možno o minigranty žádat a jak? 

 Žádost podáváte zde, pomocí jednoduchého web dotazníku, obsahuje 17 logických dotazů, jednoduchý popis o co žádáte, zdůvodnění účelu použití - proč žádáte, předpokládaný časový horizont-termín pořízení, nebo realizace a podobně.  

 
Sběr žádostí jsme prodloužili do do 31. ledna 2019

 

Jak doložit čerpání 

Výsledná zpráva - psaná informace volnou formou (cca ½ A4) - jak proběhla realizace, jaký má výsledný efekt pro Vás a pro výuku. Přiložte fotografii, či krátké video, eventuálně patřičný odkaz na webové stránky. Dodejte kopie pořizovacích dokladů (účtenky, faktury, jízdenky....). 

 

Kdo a jak vybere podpořené žádosti? 
 
V Nadaci JABLOTRON posoudíme, jak by mohla vaše volba přispět ke zlepšení vaší výuky, a při případném osobním setkání nás bude zajímat i váš zápal a nadšení pro věc. 

 

Rozpočet na projektna tento školní rok máme opět připraveno 200.000,- Kč 

 

Příklady udělených "Minigrantů" v r.2017/18: 

- Hejného matematika - výukové materiály, pomůcky, víkendový workshop 

- Výukové pomůcky pro chemii 

- Go!Temp experimentální mini-sada - pomůcky pro fyziku 

- Příspěvek na exkurzi-dopravu do Temelínské elektrárny 

- Bett show Londýn (veletrh inovací ve vzdělávání) - příspěvek na dopravu 

 

Eventuální dotazy k "minigrantům" Vám zodpoví: Libor Čížek, e-mail: cizekl@jablotron.cz, tel.: +420 775 780 176.