Třetí rok fungování nadace

Třetí rok fungování nadace

Z regionu do celé republiky

Díky svému jabloneckému původu Jablotron zpočátku pomáhal zejména regionálně. V současnosti své aktivity rozšiřuje v rámci republiky. Sami rozhodně nemůžeme spasit celý stát, proto uvážlivě spojujeme své síly a finance s jinými nadacemi a subjekty, které mají podobné zájmy a priority. 

Vzdělávání

Více než 50 % naší finanční pomoci v roce 2018 směřovalo do této oblasti. Investice do vzdělání mladé generace považujeme za nejdůležitější. Tak říkajíc „zdola“ podporujeme tvořivost a aktivitu dětí a učitelů. Vyhledáváme úspěšné a schopné jedince i celá aktivní „hnízda“ a jejich zkušenosti se snažíme přenášet dál. Cílem je nacházet metody a postupy, které děti i učitele baví.

Vzdělávání se ale pokoušíme ovlivnit i „shora.“ Proto jsme navázali spolupráci s několika subjekty, které se snaží o systémové změny ve školství (např. nadační fond EDUzměna).

Patří se připomenout, že kromě zmíněné podpory z naší nadace se v oblasti vzdělávání už léta aktivně angažuje firma Jablotron Alarms (výukové sestavy produktů, odborná školení pedagogů i studentů a studentské soutěže).

Podpora občanské společnosti

Ačkoliv zpravodajství převážně ukazuje jen to špatné, co se ve společnosti děje, tak existuje spousta nadšenců, kteří se snaží vylepšovat stav věcí veřejných kolem sebe. Ať je to třeba uspořádáním slavnosti pro místní komunitu anebo zapojením se do komunální politiky. V této oblasti úzce spolupracujeme s nadací Via, tak, abychom využili jejich zkušenosti a spojili finanční prostředky s ostatními dárci. Malým příspěvkem podporujeme též protikorupční aktivity, protože nás mrzí, že zatímco jedni pomáhají, tak jiní společné peníze rozkrádají.

Pomoc bezdomovcům

Jablotron už 7 let spolufinancuje provoz pražské zimní noclehárny pro bezdomovce. Těší nás, že po letech odporu pražského magistrátu se podařilo přesvědčit příslušný orgán ke spolupráci. Jen pro vaši představu, v uplynulé zimě poskytla námi pronajatá noclehárna více než 8 tisíc noclehů lidem bez přístřeší. 

Region Jablonecko

Protože největší část příspěvků do nadace přichází z našich jabloneckých firem, věnujeme mimořádnou podporu tomuto regionu.

 

Kromě darů uvedených v přehledové tabulce darů poskytnutých z nadace v roce 2018 máme i jiné dobročinné aktivity.

Jablotron v minulosti vybudoval Domov seniorů u přehrady, naše nadace nyní pomáhá s jeho úspěšným provozem.

Nadace Jablotronu také spravuje celkem 75 hektarů horských luk v Jizerských horách, které má ve svém majetku. Cílem je zachovat a chránit cenný přírodní mikroregion Hrabětické louky. V létě se zde sklízí seno, na podzim můžete pozorovat pasoucí se jeleny a v zimě vede přes louky běžecká magistrála. V loňském roce se podařilo dobudovat informační tabule podél silničky od Kapličky na Královku. Slouží už také nová šotolinová cesta vedoucí od Kapličky směrem ke Slovance, čímž se legalizovala původní vyšlapaná zkratka, která způsobovala nežádoucí erozi půdy.

Nadace nás baví

V naší nadaci se snažíme s minimem dosáhnout maxima. Takže provozní režijní náklady jsou jen necelá 2 % a zbývajících 98 % příspěvků do nadace je využito na konkrétní dary. Nestavíme velký tým, neutrácíme za okázalé PR, ale spoléháme na zápal několika nadšenců, které baví dělat dobré skutky.

To, že jednotlivé firmy skupiny přispívají do nadace, jim nebrání pomáhat přímo v místě své působnosti. Ať už finančně či darováním výrobků anebo osobní pomocí zaměstnanců, kteří např. vedou či jinak pomáhají zájmovým kroužkům pro děti.