Podpora občanské společnosti

Podpora občanské společnosti

Demokracie a občanská společnost se v dobrých časech zdají silné a jakoby stálé - ale historie nás učí, že to je hodně riskantní pohled. Snažíme se svým dílem přispět k tomu, aby se volení zástupci a úředníci řádně starali o naši zemi, a také aby ti aktivní mezi námi měli dost prostředků a energie na práci pro druhé.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

Zvol si info

leden 2018

Umíme ocenit, když mladí lidé neváhají věnovat svůj čas a energii na to, aby změnili to, s čím nejsou spokojeni, jakkoli složité se to může zdát.

Skupina studentů Masarykovy univerzity už dál nechtěla jen přihlížet tomu, jak snadno lze manipulovat s veřejným míněním prostřednictvím dezinformací, a tak založila projekt Zvol si info. Rozhodli se ve svém volném čase a na své vlastní náklady připravit přednášky mediální gramotnosti a od roku 2016 předávají středoškolským studentům rady, jak vyhodnocovat kvalitu informací a jak si nenechat plnit hlavu nesmyslnými zprávami.

Toto téma považujeme za důležité a rádi bychom udrželi nadšení všech zúčastněných dobrovolníků, a proto jsme jim v roce 2018 přispěli dvěma dary v celkové výši přes 30.000,- Kč.

Podpora programu Živá komunita Nadace Via

od roku 2017

Naše společnost potřebuje aktivní lidi, kteří místo ukazování na nedostatky ve svém okolí rádi přijdou s nápadem na pozitivní změnu, nadchnou pro něj lidi z okolí a společnými silami udělají něco pro zlepšení života ve své komunitě. Svou činorodostí pomáhají ke zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. My zase rádi pomáháme jim s realizací jejich záměrů.

Pomáháme prostřednictvím Nadace Via, která v rámci rozvoje komunitního života podporuje aktivní lidi, kteří se v Česku společně starají o své okolí.

V letech 2017 a 2018 jsme na program Živá komunita přispěli, a to vždy částkou 500.000,- Kč.

Festival Jeden svět - studentské diskuze

od roku 2016

Diskuze se studenty před a po filmech s tématem lidských práv jsou z našeho pohledu to nejdůležitější, co tradiční festival Jeden svět přináší. V dnešní době, kdy informace nevalné povahy (často se skrytými autory) kolují společností a často není vůle ani čas se jimi řádně zabývat, je třeba co nejvíce otevřených debat s mladými lidmi. 

Nadace podpořila organizaci festivalu v Jablonci n. N. v letech 2016 a 2017 vždy částkou 10.000,- Kč .

Podpora protikorupčních aktivit

od roku 2012

Efektivní, levná a morálně pevná státní správa by asi byla přáním nás všech, k tomuto stavu ale bohužel vede ještě dlouhá cesta. Proto je důležitá úloha těch, kteří se věnují opravdu nezávislé kontrole veřejných institucí, pomáhají odkrývat plýtvání či přímo nekalosti a často se při této činnosti vystavují negativním kampaním od viníků. 

Nadační fond proti korupci nás svou činností přesvědčuje, že v této oblasti je možné postupovat profesionálně a s viditelnými pozitivními výsledky. Nejenom tím, že nám šetří do budoucna značné sumy, ale např. i aktivní podporou oznamovatelů korupce coby kladných příkladů pro ostatní. Již od roku 2012 získal NFPK od Jablotronu dohromady více než 1.000.000,- Kč.

V této oblasti jsme v letech 2017-2018 podpořili také organizace Kverulant a Rekonstrukce státu (Frank Bold Society).