Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu

Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu

Jsme si dobře vědomi toho, že kvalitní vzdělávání, věda a výzkum přímo ovlivňují budoucí prosperitu nás všech. A jelikož obzory státní správy či našich volených zástupců jsou často omezené jen na několik let, chceme záměrně přispívat k dlouhodobým hodnotám a rozvíjet potenciál především u dětí a jejich učitelů.

 

Jako technologická firma chceme klást důraz na přírodovědné a technické obory, jejichž důležitost pro naše životy se stále ještě dostatečně neodráží v zájmu rodičů a vzdělavatelů. Za důležitou však považujeme též výchovu ke společenské odpovědnosti a morálce.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

Spolupráce s Elixírem

Nedílnou a důležitou součástí projektu Elixír do škol jsou tzv. Regionální centra – dnes 22 míst po celé ČR, kde učitelé fyziky společně nacházejí nové cesty, jak zatraktivnit výuku a ukázat žákům fyziku jako zajímavý, praktický a zábavný předmět. My jsme letos pro tento projekt nabídli věcný dar v podobě dalších 10ti sad našich digitálních částicových kamer MX-10 EDUKIT. Celkově jsme již darovali 18 sad v  hodnotě vyšší než 1 milion Korun. Další učitelé si tak budou moci nejen sami vyzkoušet práci s kamerou, ale také zapůjčit sadu do své školy a přiblížit tak více dětem neviditelný svět kolem nás.

Líbí se nám princip regionálních center pro fyzikáře, a tak jsme se ve spolupráci s Elixírem rozhodli iniciovat vznik podobných setkávacích míst i pro učitele digitálních technologií. První centrum díky našemu aktivnímu zapojení vzniklo v Liberci (v iQLandii), další centra budou následovat ve školním roce 2018/2019 v Brně a v Praze. Na tento pilotní rok jsme věnovali 460.000 Kč, které pokryjí velkou většinu nákladů na rozběh, personální zajištění a vybavení center.

Podporujeme aktivní učitele jabloneckých ZŠ

od ledna 2018

Nadšení a zápal pro práci pedagoga, snaha předávat dětem dovednosti neotřelými způsoby a nadchnout je pro věc – když jsme z kraje roku 2018 vyhlásili dvě nové výzvy, zjistili jsme, že v Jablonci je takových učitelů spousta, a dělá nám radost je podporovat.

V projektu Minigranty pro učitele jsme rozdělili bezmála 190.000,- Kč pro 25 kantorů přírodních věd. Získané prostředky využili na vlastní vzdělávání v oboru, zajímavé akce nebo pomůcky pro své třídy.

V ocenění  Bezva učitel jsme si dali za úkol ještě více zviditelnit ty nejzapálenější jablonecké pedagogy. Z nominací od žáků, rodičů či kolegů jsme vybrali jednoho, jehož záslužnou práci jsme odměnili finančním darem 50.000 Kč. Vítězem prvního ročníku je Luboš Mrklas ze ZŠ Na Šumavě.

Oba projekty chceme v příštím školním roce zopakovat.

Kroužky robotiky v jabloneckých ZŠ

od října 2015

Společně se ZŠ Šumava v Jablonci jsme v říjnu 2015 otevřeli kroužek, kde jsme děti postavili výzvě v podobě programovaní a stavby atraktivních robotů Lego Mindstorms. Tvořivost, zapojení hlavy i rukou, překonávání překážek, ale i týmová práce - to vše velmi dobře rozvíjí tato moderní volnočasová aktivita.

Škola poskytla zázemí a nadchla pro nový kroužek první skupinu dětí, nadace uhradila vybavení v hodnotě téměř 80.000,- Kč a lektorem se stal mladý vývojář z firmy JABLOTRON ALARMS a.s.

Po pár letech fungování nemá kroužek nouzi o zájemce, a tak jsme se rozhodli tuto podporu rozšířit na další školy. Nakoupili jsme další stavebnice v hodnotě 200.000,- Kč a ve spolupráci s Veselou vědou se na konci roku 2017 podařilo otevřít kroužky robotiky na dalších čtyřech jabloneckých ZŠ.

Děkujeme za inspiraci a rady do začátku paní učitelce Kvapilové ze ZŠ 5.května Liberec, která již delší dobu úspěšně vede svůj kroužek Lego robotů, dík za konzultaci patří i Ing. Kretschmerové z Technické univerzity v Liberci, která se věnuje robotice v rámci Dětské univerzity TUL.

EXPO SCIENCE AMAVET

2017

Historicky první liberecké krajské kolo soutěže vědeckých a technických projektů starších žáků a studentů, EXPO SCIENCE AMAVET, se uskutečnilo i díky našemu přispění. Soutěž, kterou jsme finančně podpořili, klade důraz na aktivní řešení vlastních projektů a schopnost prezentovat je a obhájit před hodnotiteli, svými vrstevníky i veřejností.

Podporujeme mladé talenty

2016

V roce 2016 přispěl Jablotron na organizaci několika soutěží pro nadané děti a mládež. Naši podporu v celkové výši 40.000,- Kč jsme rozdělili mezi Mladého programátora, Kyberrobota a Matematickou olympiádu.

Matika pro spolužáky

září 2016

V roce 2016 jsme drobnou finanční podporou ocenili úsilí skupiny mladých nadšenců, jimž se podařilo zrealizovat nápad, který dostali ještě před dokončením střední školy – vytvořit vlastní učebnici matematiky, která by měla zlepšit vztah studentů k ní.

Doučování dětí v nízkoprahovém centru

září 2015

Diakonie Českobratrské církve evangelické provozuje v Jablonci n. N. velmi potřebné nízkoprahové centrum Kruháč, kde děti s mnohdy problematickým sociálním zázemím mohou smysluplně trávit svůj volný čas. Jablotron podpořil částkou 20.000,- Kč projekt doučování - děti mohou s lektory řešit své akutní i dlouhodobější učební problémy a vytvářejí si potřebné návyky.

Podpora české účasti na finále Science on Stage v Londýně

květen 2015

Jak nejlépe zaujmout žáky a přitáhnout je k přírodním vědám, tak o to se již léta snaží celosvětová iniciativa a soutěž Věda na scéně - Science on Stage. Učitelé a lektoři volnočasových aktivit soutěží v nejzajímavějších prezentacích a nejlepší z nich pak zastupují Česko na světovém finále, které se konalo v roce 2015 v Londýně.

Jablotron vypomohl při nenadálém výpadku financí a uhradil letenky a převoz materiálu pro všech 9 finalistů. Milým bonusem byl pro nás fakt, že jednu z kategorií vyhrála Renata Rydvalová, učitelka mateřské školy ze severočeského Liberce.

Podpora vědy a výzkumu skrze NF Neuron

od roku 2013

Již pravidelně přispíváme částkou převyšující milion korun Nadačnímu fondu Neuron na podporu vědy - peníze putují nadějným mladým vědcům a jejich projektům v oboru fyzika. Cílem fondu je zvyšovat zájem a povědomí o vědě a výzkumu, vyzdvihovat mimořádné příběhy jinak často skrytých výzkumníků a rozvíjet i mladé talenty.