Pomoc lidem v nouzi

Pomoc lidem v nouzi

Jsme-li zdraví, máme střechu nad hlavou a práci, můžeme často zapomenout - že existuje mnoho těch, kteří řízením osudu neměli takové štěstí - a také těm směřuje naše pomoc.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

Ordinace pro chudé

říjen 2017

Armádě spásy jsme na podzim roku 2017 věnovali dar 250.000,- Kč a pomohli tak s otevřením první lékařské ordinace pro chudé, a to v Ostravě, kde je kromě Prahy největší potřeba této služby. Tu mohou využívat lidé bez domova, lidé ze sociálně vyloučených menšin, osamělí senioři, klienti azylových domů aj.

Projektu přejeme, aby se pilotní sezónou podařilo přesvědčit o jeho smyslu úřady i v dalších městech, kde je tato pomoc potřeba.

Zimní noclehárna pro lidi bez přístřeší v Praze

od zimy 2012/2013

Od roku 2012 funguje v Praze díky vytrvalosti Jablotronu a profesionalitě našich partnerů z neziskového sektoru unikátní projekt zimní noclehárny pro lidi bez domova. Příběh původně zakoupené a Prahou nakonec nechtěné nafukovací haly jsme přetavili do pronájmu části ubytovny v Praze 3 na Vackově, kde vždy po 4-5 zimních měsíců najde až 80 nocležníků nejen střechu nad hlavou, ale i zdravotní či sociální pomoc. 

Do organizace projektu jsou zapojeni lidé z NADĚJE (hlavní partner 2012-2016, 2017/18), Armády spásy (hlavní partner 2016/17), Arcidiecézní charity Praha a Maltézské pomoci. Postupně se podařilo získat i podporu pražského magistrátu, který od třetí sezony hradí náklady provozu a Jablotron bere na svá bedra již jen úhradu nájmu ubytovny.

Všem zapojeným partnerům děkujeme za spolupráci a za obrovské úsilí, které vždy realizace zimních opatření pro lidi bez domova vyžaduje.

Myslíme na ty nejzranitelnější

2013-2016

Podporujeme pozitivní trend, kdy stále méně dětí končí v kojeneckých ústavech a místo toho se o ně starají náhradní rodiče v rámci rané pěstounské péče. Abychom těmto pěstounům alespoň trochu pomohli v jejich náročném poslání, věnovali jsme v letech 2013-2016 pro více než 50 z nich monitor dechu Nanny. Monitor výrazně snižuje riziko náhlého úmrtí novorozenců (SIDS), které postihuje více např. předčasně narozené či slabší děti, a pěstounům tak přináší klidnější spaní.

Pomoc po povodních

2002, 2010, 2014

Ničivé povodně zasáhly v poslední době celou řadu míst a Jablotron se aktivně podílel na následné pomoci - v roce 2002 jsme přispěli na obnovu ZŠ Křešice (okr. Litoměřice), v roce 2010 naši pomoc získala zcela zničená MŠ Raspenava (okr. Liberec) a o čtyři roky později pak vyplavená MŠ Terezín. Celkově z peněz Jablotronu a ze sbírek mezi zaměstnanci na tyto tři akce putovalo 1,6 mil. Kč.