Regionální rozvoj - Jablonecko

Regionální rozvoj - Jablonecko

Skupina Jablotron od svého vzniku v Jablonci v roce 1990 rozšířila své aktivity do mnoha dalších měst a zemí. Stále však cítíme velkou odpovědnost za náš domovský region a rádi mu věnujeme naši pozornost.

Pravidla

V regionu podporujeme následující oblasti:

  • zdravotnictví
  • sociální služby
  • vzdělávání
  • životní prostředí
  • kultura a památky

 

Nepodporujeme:

  • individuální sportovní, léčebné, turistické a jiné výdaje
  • politické aktivity

 

Transparentní partner – podmínkou pomoci je vždy důvěryhodný žadatel a jasně definované, kontrolovatelné a zdokumentované využití daru

Forma pomoci – dar může být finanční nebo věcný (výrobky firem skupiny JABLOTRON), případně kombinace obou.

 

Se svou žádostí splňující výše uvedená pravidla se prosím obracejte na nadace@jablotron.cz.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

Sport pro nejmenší

prosinec 2017

Sport podporujeme spíše okrajově, ale nezapomínáme na něj. Zaměřujeme se na náš region, na děti a na budování jejich vztahu k pohybu obecně, bez důrazu na výkon a výsledky. V závěru roku 2017 jsme prostřednictvím několika drobnějších darů podpořili např. tréninky atletiky či běžeckého lyžování pro nejmenší.

Sociální automobil

červen 2017

Částkou 550 tis. Kč jsme přispěli Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klubu Jablonec nad Nisou, na koupi nového automobilu, kterým klub zajišťuje dopravu do škol pro zdravotně postižené děti z Jablonce a okolí. Tato služba přináší velké ulehčení jejich rodičům. Děti rozváží speciálně upravený vůz s plošinou a s prostorem pro invalidní vozíky. Poslední auto po 7 letech prakticky nepřetržitého provozu začalo být hodně poruchové a pro asociaci znamenalo velké výdaje na opravy i opakované výpadky služby.

Koncertní křídlo pro jabloneckou ZUŠ

srpen 2017

Hosté oslavy 60. narozenin Dalibora Dědka byli požádáni, aby místo darů přispěli na dobrou věc. Tak vznikla veřejná sbírka na nákup hudebních nástrojů pro jabloneckou ZUŠ. Její výtěžek byl z Nadace JABLOTRON ještě navýšen, část peněz přispěla též samotná ZUŠ, a společnými silami se tak mohlo pořídit repasované koncertní křídlo do koncertního sálu.

Příspěvek na opravu věžních hodin kostela

prosinec 2016

Příspěvkem 50.000 Kč se Jablotron podílel na opravě a modernizaci věžních hodin kostela Nanebevzetí srdce Ježíšova, dominanty jabloneckého Horního náměstí.

Podpora jabloneckého divadla

od roku 2015

Kulturu v našem městě podporujeme mimo jiné prostřednictvím menších finančních příspěvků směřovaných na představení pořádaná v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.

Příspěvek na záchranu rozhledny Bramberk

květen 2014

Jablotron přispěl částkou 400.000,- Kč do veřejné sbírky města Lučany n. N. na odkup této oblíbené turistické dominanty. Rozhledna šla do dražby a Lučany potřebovaly pomoc dárců z řad jednotlivců i firem, aby zvládly konečnou sumu 2,5 mil. Kč. Jsme rádi, že se záchrana z nejistých rukou podařila a rozhledna dále slouží veřejnosti.

Podpora výsadby původních dřevin v Jizerských horách

od roku 2012

Pravidelně přispíváme na aktivity Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, směřující mimo jiné k návratu původních dřevin do Jizerek. Přispěli jsme také na provoz ekologického střediska na Jizerce, jenž spravuje nadací zřizovaná Společnost pro Jizerské hory o.p.s., a na jaře 2017 jsme podpořili i projekt Ukliďme Jizerky.

Osvětlení přechodů pro chodce

2011

Někdy stojí u zrodu pomoci konkrétní aktuální zkušenost - jako např. neštěstí na tmavém přechodu pro chodce nedaleko sídla Jablotronu. Výsledkem rychlé odezvy byla úhrada nasvětlení dvou přechodů pro chodce (123.000,- Kč) a výrazné zlepšení bezpečnosti této části Mánesovy ulice.

Pomoc s údržbou lyžařských stop Jizerské magistrály

od roku 2010

Jablotron fandí běžeckému lyžování, které má v Jizerských horách velkou tradici. Od roku 2010 přispíváme každou sezonu provozovateli běžkařských tratí, Jizerské o.p.s., financemi na nákup 1.000 litrů pohonných hmot pro rolby. Od roku 2014 navíc bezplatně zpřístupňujeme pozemky, které v této lokalitě vlastníme a přes které některé úseky Jizerské magistrály vedou.

Vybavení pro nemocnici v Jablonci n. N.

od roku 2002

Jablotron je dlouhodobým partnerem jablonecké nemocnice a od roku 2002 věnoval přes 5 mil. Kč na modernizaci přístrojového vybavení napříč odděleními.

Alarmy od JABLOTRONU pomáhají

Každoročně věnujeme několik zabezpečovacích systémů JABLOTRON neziskovým organizacím nebo vzdělávacím zařízením v regionu. V posledních letech takto chráníme např. byty jabloneckého Dětského domova, Domov dětí a mládeže Vikýř, Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích, Technické muzeum v Liberci, několik základních škol, autoalarmem střežíme vozidlo organizace Naděje a další.