Regionální rozvoj - Jablonecko

Regionální rozvoj - Jablonecko

Skupina Jablotron od svého vzniku v Jablonci v roce 1990 rozšířila své aktivity do mnoha dalších měst a zemí. Stále však cítíme velkou odpovědnost za náš domovský region a rádi mu věnujeme naši pozornost.

Pravidla

V regionu podporujeme následující oblasti:

  • zdravotnictví
  • sociální služby
  • vzdělávání
  • životní prostředí
  • kultura a památky

 

Nepodporujeme:

  • individuální sportovní, léčebné, turistické a jiné výdaje
  • politické aktivity

 

Transparentní partner – podmínkou pomoci je vždy důvěryhodný žadatel a jasně definované, kontrolovatelné a zdokumentované využití daru

Forma pomoci – dar může být finanční nebo věcný (výrobky firem skupiny JABLOTRON), případně kombinace obou.

 

Se svou žádostí splňující výše uvedená pravidla se prosím obracejte na nadace@jablotron.cz.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

Vybavení pro jabloneckou nemocnici

od roku 2002

Jablotron je dlouhodobým partnerem jablonecké nemocnice a od roku 2002 věnoval přes 5 mil. Kč na modernizaci přístrojového vybavení napříč odděleními.

Sociální oblast

Bezbariérový penzion v Kořenově: V roce 2020 jsme přispěli částkou 100 tis. Kč na bezbariérové úpravy penzionu v Kořenově v Jizerských horách, který provozuje Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR a umožňuje zde pobyty pro zdravotně postižené osoby z celé republiky. Jak jsme si ověřili s dosavadními klienty, pobyty v kořenovském penzionu jsou jedinečné pro svou finanční dostupnost i horské prosředí. Po bezbariérových úpravách bude v penzionu umožněn pobyt i osobám s velmi těžkým tělesným hendikepem.

Sociální automobil: Částkou 550 tis. Kč jsme v roce 2017 přispěli Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klubu Jablonec nad Nisou, na koupi nového auta, kterým klub zajišťuje dopravu do škol pro zdravotně postižené děti z Jablonce a okolí. Tato služba přináší velké ulehčení jejich rodičům. Děti rozváží speciálně upravený vůz s plošinou a s prostorem pro invalidní vozíky. Poslední auto po 7 letech prakticky nepřetržitého provozu začalo být hodně poruchové a pro asociaci znamenalo velké výdaje na opravy i opakované výpadky služby.

Ochrana přírody

od roku 2012

Pravidelně přispíváme na aktivity Nadace Ivana Dejmala (dříve Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor), kde velká část podpory směřovala na výsadbu původních dřevin do Jizerek, v posledním roce jsme podpořili projekt záchrany Sedmihorských mokřadů. Přispěli jsme také na provoz ekologického střediska na Jizerce, jenž spravuje nadací zřizovaná Společnost pro Jizerské hory o.p.s., a v letech 2017-2021 jsme finančně pomohli projektu Ukliďme Jizerky.

Kultura v Jablonci

Kulturu v našem městě podporujeme prostřednictvím menších finančních příspěvků. Pravidelně přispíváme např. na vybrané aktivity s dětmi či na představení pořádaná v Městském divadle. V posledních letech jsme podpořili také akci Jablonecké kulturní léto, která široké veřejnosti přináší léto plné volně přístupných koncertů méně známých, avšak zajímavých hudebníků z celého světa.

Sport pro nejmenší

Sport podporujeme spíše okrajově a zaměřujeme se na děti a budování jejich vztahu k pohybu obecně, bez důrazu na výkon a výsledky. Prostřednictvím několika drobnějších darů podporujeme tréninky různých druhů sportů určené pro nejmenší děti.

Pomoc s údržbou lyžařských stop Jizerské magistrály

od roku 2010

Jablotron fandí běžeckému lyžování, které má v Jizerských horách velkou tradici. V letech 2010-18 jsme Jizerské o.p.s. každou sezonu přispívali financemi na nákup 1.000 litrů pohonných hmot pro rolby, které udržují běžkařské tratě, v posledních letech pomáháme dle aktuální potřeby. Od roku 2014 bezplatně zpřístupňujeme pozemky, které v trase Jizerské magistrály vlastníme.

Osvětlení přechodů pro chodce

2011, 2020

Někdy stojí u zrodu pomoci konkrétní aktuální zkušenost - jako např. neštěstí na tmavém přechodu pro chodce nedaleko sídla Jablotronu v roce 2011. Výsledkem rychlé odezvy byla úhrada nasvětlení dvou přechodů pro chodce (123 tis. Kč) a výrazné zlepšení bezpečnosti této části Mánesovy ulice.

Další 3 nebezpečné přechody jsme nechali vybavit novými lampami na začátku roku 2020, opět ve spolupráci s městem a Technickými službami (65 tis. Kč).

Koncertní křídlo pro jabloneckou ZUŠ

srpen 2017

Hosté oslavy 60. narozenin Dalibora Dědka byli požádáni, aby místo darů přispěli na dobrou věc. Tak vznikla veřejná sbírka na nákup hudebních nástrojů pro jabloneckou ZUŠ. Její výtěžek byl z Nadace JABLOTRON ještě navýšen, část peněz přispěla též samotná ZUŠ, a společnými silami se tak mohlo pořídit repasované koncertní křídlo do koncertního sálu.

Příspěvek na opravu věžních hodin kostela

prosinec 2016

Příspěvkem 50.000 Kč se Jablotron podílel na opravě a modernizaci věžních hodin kostela Nanebevzetí srdce Ježíšova, dominanty jabloneckého Horního náměstí.

Příspěvek na záchranu rozhledny Bramberk

květen 2014

Jablotron přispěl částkou 400 tis. Kč do veřejné sbírky města Lučany n. N. na odkup této oblíbené turistické dominanty. Rozhledna šla do dražby a Lučany potřebovaly pomoc dárců z řad jednotlivců i firem, aby zvládly konečnou sumu 2,5 mil. Kč. Jsme rádi, že se záchrana z nejistých rukou podařila a rozhledna dále slouží veřejnosti.

Alarmy od JABLOTRONU pomáhají

Každoročně věnujeme několik zabezpečovacích systémů JABLOTRON neziskovým organizacím nebo vzdělávacím zařízením v regionu. V posledních letech takto chráníme např. byty jabloneckého Dětského domova, Domov dětí a mládeže Vikýř, Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích, Technické muzeum v Liberci, několik základních škol, autoalarmem střežíme vozidlo organizace Naděje a další.