3. ročník NSKP uzavřen

3. ročník NSKP uzavřen

Jsou aktivní ve své komunitě. Organizují sousedské slavnosti, obnovu parků a památek, budují místa pro setkávání, zkrátka snaží se zlepšit místo, kde žijí.

Přesně takové osobnosti bychom nejraději viděli v rolích zastupitelek a zastupitelů. Přispět tomu má program Nebojme se komunální politiky, který vzešel ze spolupráce Nadace JABLOTRON a Nadace Via. Cílí na aktivní lidi, kteří uvažují o vstupu do komunální politiky. Organizuje pro ně vzdělávací setkání, propojuje je se zastupiteli, zastupitelkami, starosty, starostkami, poskytuje jim malé granty na jejich vlastní akce.

„Stále více lidí si uvědomuje, že demokracie není jen o tom, že zajdou jednou za rok k volbám, ale také o tom, že působí v místním spolku, pravidelně darují nevládní organizaci nebo dokonce vstoupí do politiky. Zkrátka přijímají spoluzodpovědnost za to, co se kolem nich děje. Právě politická angažovanost patří k nejvyšším formám angažovanosti občanské,“ vysvětluje Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via.

Jít do politiky je správné. A lidé, kteří k tomu najdou odvahu, si zasluhují podporu, nikoli nedůvěru a podezíravost okolí.