Jsme hlavní partner Nebojme se komunální politiky

Jsme hlavní partner Nebojme se komunální politiky

13/11/2023

V Jablotronu se nechceme smířit s častou frází, že „politika je svinstvo a nemá smysl do ní chodit“ – politiku, ať už místní nebo státní, dělají konkrétní lidé. A čím více občansky aktivních a nebojácných lidí do ní vstoupí, tím může být veřejná správa kvalitnější. Jako efektivní cesta, jak tomuto pomoci, se nám ukazuje přímá podpora dlouhodobě lokálně aktivních lidí v tom, aby získávali dovednosti, vědomosti i sebevědomí pro kandidaturu v komunálních volbách.

V letech 2019-22 proběhl úspěšný pilotní běh programu Nebojme se komunální politiky, který jsme spolu s VIA iniciovali a zafinancovali – ze 48 absolventů programu 38 kandidovalo ve volbách 2022 a 24 získalo mandát. Zajímavostí je, že program využívají ze 70% ženy, pro které existuje tradičně více bariér pro vstup do politiky.

Na roky 2023-26 Nadace VIA program dále rozšiřuje – zapojeno bude téměř 400 účastníků, skrze školení, workshopy, mentoring zkušených zastupitelů, i on-line aktivity. Nadace Jablotron bude u toho jako hlavní partner, který poskytne celkem 3,5 mil. Kč z celkového rozpočtu 6,5 mil. Kč.

Nadace VIA je náš dlouhodobý partner - podporujeme jejich programy na rozvoj občanské společnosti, místních komunit a jejich aktivních lídrů.