Kroužky pro všechny!

Kroužky pro všechny!

28/02/2023

Od začátku 2. pololetí školního roku 2022/2023 dostaly děti z jabloneckého střediska Diakonie možnost zvolit si volnočasový kroužek dle svého výběru. Jedná se o děti ze sociálně slabých poměrů, jejichž rodiče si úhradu kroužků nemohou z finančních důvodů dovolit. Nadace Jablotron rodinám nabízí pokrytí nákladů nejen na kroužek samotný, ale i na nezbytné vybavení. Podmínkou poskytnuté podpory je aktivní docházka.

V tuto chvíli zahájila Nadace Jablotron pilotní verzi programu. Pokud se osvědčí, bude pracovat na jeho rozšíření. Podporována jsou všechna možná volnočasová zaměření, v tuto chvíli konkrétně fotbal, výuka hry na klavír či plavání.

Pokud byste s námi na projektu chtěli jakoukoliv formou spolupracovat - např. nabídnout svůj kroužek či doporučit někoho, kdo by takovou formu podpory potřeboval, napište nám na bobkova@jablotron.cz.