Minigranty pro učitele

Minigranty pro učitele

Ve školním roce 2019-20 proběhl již 3. ročník Minigrantů - programu, v němž učitelé z jabloneckých základních škol mohli získat finanční příspěvek až 15.000 Kč na vybrané účely v rámci výuky fyziky, matematiky, chemie, informatiky, moderních českých dějin (20. století) či mediální a informační gramotnosti. Příspěvky bylo možné čerpat na pořízení pomůcek do výuky, zajištění vzdělávacích aktivit se žáky (typicky exkurze) i vzdělávací akci pro učitele:

  • Nejvíce žádostí přišlo na příspěvky na pomůcky do výuky, které učitelé nemají mopžnost koupit ze zdrojů školy. Experimentální sady, stavebnice, logické hry, pomůcky ke znázornění vyučované látky, mimo jiné i roboti nebo 3D tiskárny - to vše přineslo dětem velkou radost a nadšení z poznávání nových věcí, ale zároveň jim to pomohlo lépe pochopit souvislosti.
  • Žádostí o příspěvky na exkurze bylo o něco méně, ale objevily se v každém dosavadním ročníku. Drobnějšími částkami jsme podpořili exkurze v okolí (jako např. do liberecké iQlandie), většími obnosy jsme pomáhali uspořádat finančně náročnější exkurze (jako např. do Památníku Terezín).
  • Ze vzdělávacích aktivit pro učitele byl největší zájem o samináře Hejného motody výuky matematiky.

 

Za uplynulé 3 ročníky jsme pomohli 55 učitelům a vynaložili jsme na to bezmála 550.000 Kč.