Nadační rok 2022

Nadační rok 2022

05/02/2023

Nadace JABLOTRON v roce 2022 vydala na dobrou věc více než 12,5 milionu Kč.

Více než polovina prostředků šla na regionální pomoc, a to zejména do zdravotnictví, do sociální oblasti a na obnovu kulturních nemovitých památek.

Prioritami podporovanými mimo region zůstávají vzdělávání a rozvoj občanské společnosti. V těchto oblastech pokračuje naše dlouhodobá podpora neziskových organizací EDUzměna, EDUin, Elixír do škol, Nadace Via, Post Bellum. Po dvouleté pauze způsobené hlavně opatřeními během covidu se nám podařilo obnovit také dva naše vlastní projekty – Minigranty a Bezva učitel, oba zaměřené na podporu aktivních učitelů na Jablonecku.

I v roce 2022 směřovala velká část nadačních prostředků na mimořádnou, neplánovanou pomoc lidem v nouzi. Hned po vypuknutí konfliktu na Ukrajině jsme se začali aktivně věnovat podpoře ukrajinských uprchlíků. Kromě zázemí v podobě ubytování a stravování jsme jim poskytli také podporu při vyřizování toho nejnutnějšího po příjezdu do ČR (víza, zdravotní pojištění, lékaři apod.) a následně i zvládnutí pokud možno nezávislého života v cizí zemi (kurzy češtiny, škola, práce, získání nezávislého ubytování). Nyní nadále pokračuje naše pomoc těm uprchlíkům z východní Ukrajiny, kteří zůstali na Jablonecku. Všechny maminky, jimž naše nadace po příjezdu do ČR pomohla s bydlením v pronajatých bytech, už pracují a jsou téměř plně samostatné. Naše pomoc už proto směřuje jen na podporu jejich rovných šancí na trhu bydlení a ve vzdělávání dětí.

V posledním roce se nadace intenzivně věnovala ošetřování stromů na svých pozemcích v Jizerských horách. Po rozsáhlé obhlídce odborníci-arboristé ošetřili ty stromy, které vyžadovaly zásah z hlediska bezpečnosti i zdravotního stavu dřeviny. Pár kusů, kterým už nebylo pomoci, našlo svůj další smysl v krbu chaty, kterou v této lokalitě vlastní Jablotron a za symbolické ceny ji poskytuje vzdělávacím a neziskovým společnostem nejen pro ekovýchovné pobyty pro děti.

Detaily najdete v přehledové tabulce.