Nebojme se komunální politiky 2019-2022

Nebojme se komunální politiky 2019-2022

28/11/2022

V letech 2019-2022 získalo 48 lidí napříč celou Českou republikou podporu při rozhodnutí posunout svoje dosavadní užitečné aktivity v komunitě na vyšší úroveň a vstoupit do komunální politiky. Mohli využít mentoringu od zkušených zastupitelů či starostů, učili se, jak zapojovat veřejnost do dění v obci, nebo jak obstát v praktickém fungování radnic či při práci s veřejnými zakázkami.

Důkazem pozitivního dopadu celého programu nejsou jen osobní výpovědi zúčastněných, ale i výsledky samotných komunálních voleb. Z celkového počtu 48 účastníků programu kandidovalo v září 38 osob, z nichž 24 uspělo a stalo se zastupitelkyněmi a zastupiteli. Bližší informace o celém programu a jeho výsledcích v číslech naleznete zde

Nadace JABLOTRON zafinancovala celý pilotní běh a nyní Nadace VIA hledá i další partnery. Cílem v nadcházejících 4 letech bude rozšířit hlavně online část programu, aby bylo možné pokrýt vzrůstající zájem ze všech regionů. I nadále pak budou účastníci vázáni etickým kodexem, který umožňuje účast v programu jen demokraticky orientovaným lidem.