Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

Studenti zpovídali pamětníky, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály nejen na území České republiky.

Během rozhovorů děti pořídily video či audio záznamy, z nichž pak samy vytvořily krátké reportáže.

Na závěrečném setkání pak žáci prezentovali zpracované příběhy pamětníků před sálem plným lidí.

Fotografie: Zbyněk Cincibus