Vyhodnocení Minigrantů

Vyhodnocení Minigrantů

30/01/2023

Po dvouleté pauze způsobené hlavně opatřeními během covidu proběhl již 4. ročník Minigrantů - programu, v němž učitelé z jabloneckých základních škol mohli získat finanční příspěvek až 15.000 Kč na vybrané účely v rámci výuky fyziky, matematiky, chemie, informatiky, moderních českých dějin (20. století) či mediální a informační gramotnosti. Příspěvky bylo možné čerpat na pořízení pomůcek do výuky, zajištění vzdělávacích aktivit se žáky (typicky exkurze) i vzdělávací akci pro učitele:

  • Nejvíce žádostí přišlo na příspěvky na pomůcky do výuky, které učitelé nemají možnost koupit ze zdrojů školy. Matematické stavebnice, hybridní učebnice dějepisu, logické hry, pomůcky ke znázornění vyučované látky a dokonce i matematické vzdělávací platformy či 3D tiskárny - to vše přinese dětem nejen radost a nadšení z poznávání nových věcí, ale zároveň jim to pomůže lépe pochopit souvislosti.
  • Žádostí o příspěvky na exkurze bylo letos více než v předchozích letech. Drobnějšími částkami jsme podpořili exkurze v okolí (jako např. do liberecké iQlandie), většími obnosy jsme pomáhali uspořádat finančně náročnější exkurze (jako např. do Památníku Terezín, Národního muzea či do Berlína).
  • Ze vzdělávacích aktivit pro učitele byl největší zájem o samináře Hejného metody výuky matematiky a o konferenci "Nakopněte svoji školu".

Za uplynulé 4 ročníky jsme pomohli 71 učitelům a vynaložili jsme na to bezmála 730.000 Kč.