Ochrana unikátních celků krajiny

Ochrana unikátních celků krajiny

Nadace získala do svého majetku soubor pozemků - horských luk v lokalitě Janov nad Nisou v Jizerských horách. Záměrem nadace je systematicky chránit současný cenný charakter tohoto území a vyloučit jakékoli negativní zásahy.

 

Nákup pozemků byl možný jen díky mimořádné podpoře od firmy Jablotron Alarms a.s.

Pravidla

Zacházení s pozemky, informace pro veřejnost:

  • zajišťujeme ekologické hospodaření (pastva, sklizeň sena apod.) s cílem zachovat estetické a přírodní hodnoty   
  • zamezíme nežádoucí výstavbě, budeme podporovat pouze drobný turistický mobiliář
  • zachováme přiměřený přístup veřejnosti - vítán je každý pěší turista, běžec či běžkař, každý slušný člověk, který po sobě nezanechá nepořádek
  • v zimě umožňujeme vedení běžkařské magistrály

Mapa