Podpora občanské společnosti

Podpora občanské společnosti

Demokracie a občanská společnost se v dobrých časech zdají silné a jakoby stálé - ale historie nás učí, že to je hodně riskantní pohled. Snažíme se svým dílem přispět k tomu, aby se volení zástupci a úředníci řádně starali o naši zemi, a také aby ti aktivní mezi námi měli dost prostředků a energie na práci pro druhé.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

Podpora protikorupčních aktivit

od roku 2012

Efektivní, levná a morálně pevná státní správa by asi byla přáním nás všech, k tomuto stavu ale bohužel vede ještě dlouhá cesta. Proto je důležitá úloha těch, kteří se věnují opravdu nezávislé kontrole veřejných institucí, pomáhají odkrývat plýtvání či přímo nekalosti a často se při této činnosti vystavují negativním kampaním od viníků.

V letech 2012-18 jsme v této oblasti podporovali Nadační fond proti korupci, který na své aktivity od nás dostal dohromady více než 1 mil. Kč.

V posledních letech naši podporu směřujeme do organizací Kverulant a Rekonstrukce státu (Frank Bold Society).

Festival Jeden svět - studentské diskuze

od roku 2016

Diskuze se studenty před a po filmech s tématem lidských práv jsou z našeho pohledu to nejdůležitější, co tradiční festival Jeden svět přináší. V dnešní době, kdy informace nevalné povahy (často se skrytými autory) kolují společností a často není vůle ani čas se jimi řádně zabývat, je třeba co nejvíce otevřených debat s mladými lidmi. 

Nadace podpořila organizaci festivalu v Jablonci n. N. v letech 2016-2019, vždy částkou 10 tis. Kč.

Podpora programů Nadace Via

od roku 2017

Naše společnost potřebuje aktivní lidi, kteří místo ukazování na nedostatky ve svém okolí rádi přijdou s nápadem na pozitivní změnu, nadchnou pro něj lidi z okolí a společnými silami udělají něco pro zlepšení života ve své komunitě. Svou činorodostí pomáhají ke zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. My zase rádi pomáháme jim s realizací jejich záměrů.

Pomáháme prostřednictvím Nadace Via, která v rámci rozvoje komunitního života podporuje aktivní lidi, kteří se v Česku společně starají o své okolí.

Od roku 2017 přispíváme každoročně částkou 500 tis. Kč na komunitní projekty. V roce 2019 jsme iniciovali vznik projektu Nebojme se komunální politiky. Chceme totiž právě výše zmíněné aktivní lidi podporovat v tom, aby kandidovali do zastupitelstev ve svých obcích. Naše celková dosavadní podpora poskytnutá prostřednictvím Nadace Via přesahuje 6,6 mil. Kč.

Zvol si info

leden 2018

Umíme ocenit, když mladí lidé neváhají věnovat svůj čas a energii na to, aby změnili to, s čím nejsou spokojeni, jakkoli složité se to může zdát.

Skupina studentů Masarykovy univerzity už dál nechtěla jen přihlížet tomu, jak snadno lze manipulovat s veřejným míněním prostřednictvím dezinformací, a tak založila projekt Zvol si info. Rozhodli se ve svém volném čase a na své vlastní náklady připravit přednášky mediální gramotnosti a od roku 2016 předávají středoškolským studentům rady, jak vyhodnocovat kvalitu informací a jak si nenechat plnit hlavu nesmyslnými zprávami.

Toto téma považujeme za důležité a rádi bychom udrželi nadšení všech zúčastněných dobrovolníků, a proto jsme jim v roce 2018 přispěli dvěma dary v celkové výši přes 30 tis. Kč.

Lepší místo ve škole

od roku 2018

Díky naší podpoře se do Jablonce podařilo přivést projekt Lepší místo ve škole – soutěž, v níž žáci mají možnost získat 50 tis. Kč na realizaci vlastních nápadů na vylepšení svých škol.

Naše nadace chce mladé lidi podporovat v tom, aby dokázali něco udělat pro své okolí. Lepší místo ve škole je pro to ideální tréninkovou platformou – žáci mohou zažít úspěch a pocit, že vlastní námaha a úsilí mají smysl, a že sami opravdu mohou přispět ke změně k lepšímu.

První ročník jsme podpořili částkou 250 tis. Kč, druhý ročník již podpořilo i Město Jablonec a Liberecký kraj a my jsme se podíleli částkou 150 tis. Kč. Po dvouleté přestávce jsme příspěvkem 350 tis. Kč pokryli kompletní náklady na zorganizování dalšího kola ve školním roce 2022/23.

Post Bellum vzdělávací projekty

od roku 2019

Díky našemu přispění se Jablonec zapojil do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů nadace Post Bellum, v němž žákovské týmy pod vedením svých učitelů zaznamenávají vyprávění místních pamětníků, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století na území České republiky. Výsledky své práce pak představují na veřejné prezentaci a jsou k vidění též na venkovní výstavě, která je ke každému ročníku instalována v centru města.

Nadace JABLOTRON dosud podpořila Příběhy našich sousedů na Jablonecku částkou přesahující 600 tis. Kč.