Podpora vědy a vzdělávání

Podpora vědy a vzdělávání

Jsme si dobře vědomi toho, že kvalitní vzdělávání, věda a výzkum přímo ovlivňují budoucí prosperitu nás všech. A jelikož obzory státní správy či našich volených zástupců jsou často omezené jen na několik let, chceme záměrně přispívat k dlouhodobým hodnotám a rozvíjet potenciál především u dětí a jejich učitelů.

 

Jako technologická firma chceme klást důraz na přírodovědné a technické obory, jejichž důležitost pro naše životy se stále ještě dostatečně neodráží v zájmu rodičů a vzdělavatelů. Za důležitou však považujeme též výchovu ke společenské odpovědnosti a morálce.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

Svobodná základní škola

V září 2023 byl úspěšně zahájen školní rok v prostorách, které firma Jablotron za bezmála 190 milionů korun zrekonstruovala a vybavila pro jabloneckou Svobodnou základní školu a umožnila jí tak rozrůst se o druhý stupeň.

Původně bylo naším cílem vybudovat technické lyceum,“ říká Dalibor Dědek, zakladatel Jablotronu, a doplňuje: „Založení nové střední školy tehdy ale nebylo snadné. Po nějakém čase jsme narazili na zapálený tým ze Svobodné základní školy a vzniklo dlouhodobé partnerství. Nakonec tak otvíráme základní školu, která bude žáky od samého počátku zbavovat obav ze studia předmětů jako matematika či fyzika. Naplníme tím i naše původní cíle – pomůžeme vychovávat kvalifikované a vzdělané pracovníky pro celý region. Zároveň půjdeme ostatním firmám příkladem v tom, že místo žehrání na stav školství raději přiložíme ruku k dílu.

Nadace JABLOTRON se na další podpoře Svobodné základní školy podílí prostřednictvím financování vybavení a provozu školy.

EDUin

od roku 2018

Informační centrum o vzdělávání EDUin vnímáme jako jeden z klíčových subjektů, které se s pomocí kvalitních a vyvážených informací zasazují o zvyšování úrovně vzdělávání v ČR. Sdružuje profesionály, kteří jsou schopni sbírat z terénu, u nás i v zahraničí, data a novinky o nutných změnách a tyto pak předávat vícero cestami důležitým příjemcům – např. rodičům (program www.rodicevitani.cz), učitelské veřejnosti (newsletter Beduin, přednášky aj.) a politikům (Audit vzdělávání, výstupy v médiích, spolupráce s politickými stranami).

EDUin také organizuje odbornou cenu pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním Global Teacher Prize Czech Republic, jejímž cílem je podpořit kvalitní pedagogy, napomoci definovat standardy učitelské profese a zvýšit prestiž učitelského povolání. Global Teacher Prize se chce podílet na vytváření komunity, která se vzájemně obohacuje, inspiruje, spolupracuje a sdílí dobrou praxi. Díky ceně mohou být inspirativní učitelé více slyšet a mohou posouvat zažitou normu. Nadace JABLOTRON část své podpory směřuje na organizaci letní školy pro finalisty GTP CZ.

Nadační fond EDUzměna

od roku 2018

Nadační fond EDUzměna sdružuje řadu velkých i menších privátních dárců, kteří chtějí ve zvoleném regionu se zastoupením všech druhů škol (vybráno bylo Kutnohorsko) během 5 let vyzkoušet cílené podpory školám, učitelům, ředitelům, samosprávě nebo třeba zlepšit komunikaci s rodiči. Myšlenka je ověřit, jak a co se s vyšší mírou financí a energie (à la rozvinuté země) podaří vylepšit ve sledovaných oblastech a pokusit se pak tento pilot rozšířit do dalších regionů a obcí.

Spolupráce s Elixírem

od roku 2018

Nedílnou a důležitou součástí projektu Elixír do škol jsou tzv. Regionální centra – dnes 29 míst po celé ČR, kde učitelé fyziky společně nacházejí nové cesty, jak zatraktivnit výuku a ukázat žákům fyziku jako zajímavý, praktický a zábavný předmět. My jsme pro tento projekt poskytli věcný dar v podobě 18 sad našich digitálních částicových kamer MX-10 EDUKIT v  hodnotě vyšší než 1 mil. Kč. Další učitelé si tak budou moci nejen sami vyzkoušet práci s kamerou, ale také zapůjčit sadu do své školy a přiblížit tak více dětem neviditelný svět kolem nás.

Líbí se nám princip regionálních center pro fyzikáře, a tak jsme se ve spolupráci s Elixírem rozhodli iniciovat vznik podobných setkávacích míst i pro učitele digitálních technologií. První centra díky našemu aktivnímu zapojení vznikla v Liberci, v Brně, v Praze, v Hradci Králové, v Plzni a v Ostravě. Další rozvoj „DIGIcenter“ nyní podporujeme částkou 500 tis. Kč ročně.

Science on Stage Prague 2022

24/03/2022

Nadace JABLOTRON podpořila premiérové konání prestižní mezionárodní události Science on Stage v České republice částkou 1 mil. Kč, čímž se stala hlavním partnerem vedle Nadace České spořitelny a Magistrátu hl. města Prahy. Tato podpora je součástí dlouhodobé snahy o zlepšování výuky přírodovědných předmětů na českých školách.

Maker Faire Liberec

od roku 2021

Maker Faire je festival plný workshopů, interaktivních činností a především nadšených a zvídavých lidí. Ten liberecký podporuje Nadace JABLOTRON od jeho začátku v roce 2021.

Světová přehlídka kreativity propojuje zájmové tvůrce a odborníky, zároveň slibuje chytrou zábavu pro rodiny s dětmi. Kombinuje v sobě moderní technologie, vědu, design i tradiční řemesla.

Podporujeme aktivní učitele jabloneckých ZŠ

2018-2020

Nadšení a zápal pro práci pedagoga, snaha předávat dětem dovednosti neotřelými způsoby a nadchnout je pro věc – když jsme z kraje roku 2018 vyhlásili dvě nové výzvy, zjistili jsme, že v Jablonci je takových učitelů spousta.

V projektu Minigranty pro učitele jsme ve čtyřech proběhlých kolech rozdělili více než 730 tis. Kč pro 73 pedagogů. Získané prostředky využili na vlastní vzdělávání v oboru, zajímavé akce nebo pomůcky pro své třídy.

V ocenění  Bezva učitel jsme si dali za úkol ještě více zviditelnit ty nejaktivnější jablonecké pedagogy. Z nominací od žáků, rodičů či kolegů jsme v prvních třech ročnících vybrali vždy jednoho, jehož záslužnou práci jsme odměnili finančním darem 50 tis. Kč. V posledním ročníku jsme se rozhodli rozdělit odměnu 50 tis. Kč mezi dva bezva učitele.

Podporujeme mladé talenty

Nadace Jablotron přispívá na organizaci soutěží pro nadané děti a mládež. Dlouhodobě podporujeme podnikavé vysokoškoláky v soutěži Start-up TUL. V minulosti jsme podpořili libereckého Kyberrobota, ale pomohli jsme třeba i s Matematickou olympiádou nebo Mladým programátorem.

Kroužky robotiky v jabloneckých ZŠ

od října 2015

Společně se ZŠ Šumava v Jablonci jsme v říjnu 2015 otevřeli kroužek, kde jsme děti postavili výzvě v podobě programovaní a stavby atraktivních robotů Lego Mindstorms. Tvořivost, zapojení hlavy i rukou, překonávání překážek, ale i týmová práce - to vše velmi dobře rozvíjí tato moderní volnočasová aktivita.

Škola poskytla zázemí a nadchla pro nový kroužek první odvážlivce, nadace uhradila vybavení v hodnotě téměř 80 tis. Kč.

Po pár letech fungování nemá kroužek nouzi o zájemce, a tak jsme se rozhodli tuto podporu rozšířit na další školy. Nakoupili jsme další stavebnice v hodnotě 200 tis. Kč a ve spolupráci s Veselou vědou se na konci roku 2017 podařilo otevřít robotiku na dalších čtyřech jabloneckých ZŠ.

Za inspiraci a rady do začátku děkujeme paní učitelce Kvapilové ze ZŠ 5. května Liberec, která již delší dobu úspěšně vede svůj kroužek Lego robotů, dík za konzultaci patří i Ing. Kretschmerové z Technické univerzity v Liberci, která se věnuje robotice v rámci Dětské univerzity TUL.

Expo Science Amavet

2017-2019

Historicky první liberecké krajské kolo soutěže vědeckých a technických projektů starších žáků a studentů, EXPO SCIENCE AMAVET, se uskutečnilo i díky našemu přispění. Soutěž, kterou jsme v době jejího konání v Libereckém kraji finančně podpořili, klade důraz na aktivní řešení vlastních projektů a schopnost prezentovat je a obhájit před hodnotiteli, svými vrstevníky i veřejností.

Helios

čevren 2019

Příspěvkem 235 tis. Kč jsme podpořili vznik filmu Helios o unikátní práci prof. Druckmüllera, který se věnuje atraktivnímu tématu sluneční korony. Naším záměrem bylo nejen pomoci popularizaci české vědy, ale také vzdělávání dětí - kromě filmu vznikly i návazné aktivity do škol pro učitele a žáky. Naši účast v tomto projektu jsme v roce 2022 završili promítáním a následnou besedou s prof. Druckmüllerem pro děti z jabloneckých škol.

Matika pro spolužáky

září 2016

V roce 2016 jsme drobnou finanční podporou ocenili úsilí skupiny mladých nadšenců, jimž se podařilo zrealizovat nápad, který dostali ještě před dokončením střední školy – vytvořit vlastní učebnici matematiky, která by měla zlepšit vztah studentů k ní.

Podpora české účasti na finále Science on Stage v Londýně

květen 2015

Jak žáky nadchnout pro přírodní vědy? Na tom již léta pracuje celosvětová iniciativa a soutěž Věda na scéně - Science on Stage. Učitelé a lektoři volnočasových aktivit soutěží v nejzajímavějších prezentacích a nejlepší z nich pak zastupují Česko na světovém finále.

Jablotron v roce 2015 vypomohl při nenadálém výpadku financí a uhradil letenky a převoz materiálu do Londýna pro všech 9 finalistů. Milým bonusem byl pro nás fakt, že jednu z kategorií vyhrála Renata Rydvalová, učitelka mateřské školy z Liberce.

Podpora vědy a výzkumu prostřednictvím NF Neuron

2013-2017

Částkou převyšující 6 mil. Kč jsme v letech 2013-2017 přispěli Nadačnímu fondu Neuron na podporu vědy - peníze putovaly nadějným mladým vědcům a jejich projektům v oboru fyzika. Cílem fondu je zvyšovat zájem a povědomí o vědě a výzkumu, vyzdvihovat mimořádné příběhy jinak často skrytých výzkumníků a rozvíjet i mladé talenty.