Pomoc lidem v nouzi

Pomoc lidem v nouzi

Jsme-li zdraví, máme střechu nad hlavou a práci, můžeme často zapomenout - že existuje mnoho těch, kteří řízením osudu neměli takové štěstí - a také těm směřuje naše pomoc.

Příklady

našich veřejně prospěšných aktivit

Pomoc Ukrajině

01/03/22

Jablotron se po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině začal intenzivně věnovat pomoci lidem z Ukrajiny - jak těm, kdo zůstali ve své vlasti, tak těm, kteří přijeli hledat útočiště do Česka. Část pomoci jde přímo z firmy, část z nadace.

Bezprostředně po vypuknutí konfliktu jsme se věnovali materiálním sbírkám a podpoře ukrajinských uprchlíků v ČR - od poskytnutí ubytování a stravy přes asistenci s vyřizováním víz, zdravotního pojištění a hmotné podpory až po zajištění školní docházky pro děti a kurzů češtiny a pomoc s hledáním práce pro dospělé. Kromě uvolnění části vlastních ubytovacích kapacit v rekreačních objektech Jablotronu pro tento účel se nám na Jablonecku podařilo pronajmou několik bytových jednotek k ubytování ukrajinských rodin. S pomocí týmu kolegů z Jablotronu se ukrajinským uprchlíkům postupně daří nacházet pracovní uplatnění i nezávislé bydlení, a tak se již část z nich osamostatnila.

Pomoc Moravě po zasažení tornádem

2021

Na konci června 2021 zasáhlo několik obcí na pomezí Břeclavska a Hodonínska ničivé tornádo. Neštěstí se neobešlo bez obětí na životech. V postižených obcích za sebou zanechalo spoušť v podobě zničených budov, dopravní infrastruktury, vozidel, stromů...

Bezprostředně po události se v Česku vzedmula vělká vlna solidarity, do týdne se na účtech neziskových organizací podařilo sesbírat více než 1 miliardu Kč.

Nadace JABLOTRON se hned ráno po bouři spojila s Nadací Via, s níž dlouhodobě spolupracuje, a ihned poslala rychlou finanční pomoc ve výší 600 tis. Kč, symbolicky 1 tis. Kč za každého zaměstnance skupiny JABLOTRON GROUP.

Kromě toho se několik z nás zapojilo do pomoci na místě a také jsme vytipovali několik těžce zasažených domácností a poskytli jim další pomoc, ať už ve formě okamžité přímé finanční pomoci nebo zajištění potřebného stavebního materiálu na opravu střechy.

Pomoc v koronakrizi

2020

V roce 2020 jsme část našeho úsilí věnovali pomoci lidem zastiženým koronavirovou krizí.

Firma JABLOTRON ALARMS v prvních týdnech krize velmi rychle zareagovala tím, že zajistila výrobu, nakoupila a následně do zdravotnických zařízení darovala roušky s nanofiltrem v hodnotě 1,25 mil. Kč.

Nadace JABLOTRON na jaře přispěla na celorepublikový projekt zajišťující jídlo pro sbory IZS. Jabloneckému nízkoprahovému centru pomohla pokrýt náklady na nová hygienická opatření, aby se tam i nadále mohly scházet děti ze sociálně slabých poměrů, které doma neměly vhodné podmínky na distanční výuku. Během podzimní krize nadace vyzvala zaměstnance firmy JABLOTRON ALARMS k podpoře občanů nejvíce zastižených koronakrizí (typicky matky samoživitelky, které přišly o brigádu), jejich přípsěvky zdvojnásobila a prostřednictvím mítních neziskových organizací distribuovala přímo do rodin formou potravinové či materiální pomoci.

Zimní noclehárna pro lidi bez přístřeší v Praze

2012-2020

Od zimy 2012/13 do zimy 2019/20 v Praze fungoval unikátní projekt zimní noclehárny pro lidi bez domova. Napomohla tomu vytrvalost Jablotronu a profesionalita našich partnerů z neziskového sektoru. Příběh původně zakoupené a Prahou nakonec nechtěné nafukovací haly, jsme přetavili do pronájmu části ubytovny v Praze 3 na Vackově, kde vždy po 4-5 zimních měsíců našlo až 80 nocležníků nejen střechu nad hlavou, ale i zdravotní či sociální pomoc. Za uplynulých 8 sezon jsme projekt podpořili částkou 3,4 mil. Kč.

Do organizace projektu byli zapojeni lidé z NADĚJE (hlavní partner 2012-2016, 2017-2020), dříve i z Armády spásy a dalších organizací. Postupně se podařilo získat i podporu pražského magistrátu, který od třetí sezony hradil náklady provozu a Jablotron řešil již jen úhradu nájmu a energií v ubytovně. Od zimní sezony 2020/21 již noclehárna funguje jinde a bez naší účasti, s plnou podporou pražského magistrátu.

Děkujeme všem zapojeným partnerům za spolupráci a obrovské úsilí, které realizace zimních opatření pro lidi bez domova vyžaduje

Ordinace pro chudé

2017-2019

Armádě spásy jsme na podzim roku 2017 věnovali dar 250 tis. Kč a pomohli tak s otevřením první lékařské ordinace pro chudé, a to v Ostravě, kde je kromě Prahy největší potřeba této služby. V roce 2019 jsme projekt podpořili dalšími 50 tis. Kč. Služeb ordinace mohou využívat lidé bez domova, lidé ze sociálně vyloučených menšin, osamělí senioři, klienti azylových domů aj. Cílem je zlepšení zdravotního stavu sociálně vyloučených osob, snížení invalidizace bezdomovectví, zlepšení informovanosti o zdraví a prevence šíření infekčních chorob v populaci. Projekt, byť z druhé strany republiky, jsme podpořili kvůli několika odvážným průkopníkům této ojedinělé služby.

Pomoc po povodních

2002, 2010, 2014

Ničivé povodně zasáhly v poslední době celou řadu míst a Jablotron se aktivně podílel na následné pomoci - v roce 2002 jsme přispěli na obnovu ZŠ Křešice (okr. Litoměřice), v roce 2010 naši pomoc získala zcela zničená MŠ Raspenava (okr. Liberec) a o čtyři roky později pak vyplavená MŠ Terezín. Celkově z peněz Jablotronu a ze sbírek mezi zaměstnanci na tyto tři akce putovalo 1,6 mil. Kč.